Afvalpreventie voor het lager (en kleuter-) onderwijs

Geef je les in Londerzeel, Meise, Machelen, Vilvoorde of Zemst? Incovo gaat samen met jouw school voor minder afval! Gebruik onze gratis lespakketten, lesmateriaal en vormingen voor scholen en verenigingen.

Lespakketten

Maak het jezelf gemakkelijk en leer je leerlingen alles over afval dankzij de gratis lespakketten van Incovo! De lespakketten omvatten een totaalpakket inclusief leuke lesmaterialen en vormingen over afval en houden rekening met de eindtermen.

Lesmateriaal

Hang posters op en gebruik interessant lesmateriaal dat je gratis kan bestellen bij Incovo via marijke.doms@incovo.be

Leaflets en brochure

- Fostplus ‘Sorteergids pmd, papier en karton en glas’

- Fostplus ‘De voorwerpen van morgen’

Posters

- Indevuilbak Poster

- Fostplus Poster pmd sorteren

Gratis vormingen

Incovo bezoek van de afvallader op school voor 1e graad lagere school

Nadat de leerlingen weten wat de sorteerregels zijn en welk afval aan huis wordt opgehaald, zijn ze klaar om kennis te maken met de afvalophaler en de afvalwagen. De uitleg en de demonstratie met de afvalwagen duurt 20 minuten. De leerlingen krijgen uitleg over de beschermende kledij van de afvalophaler en mogen in zijn voetsporen achteraan de afvalwagen op het trapje staan en plaatsnemen achter het stuur.

De afvalwagen komt best langs aansluitend aan een speeltijd of middag. Bij meer dan 25 kinderen kan de demonstratie best in twee groepen verlopen.

Neem contact op met marijke.doms@incovo.be.

Incovo bezoek aan het recyclagepark voor 3e graad lagere school

Breng een bezoek aan het recyclagepark en kom alles te weten over de verschillende soorten afval en hoe ze verwerkt worden. Neem contact op met marijke.doms@incovo.be

Organiseer een zwerfvuilactie

Komt het afval van de leerlingen niet altijd in de vuilbak terecht? Organiseer een zwerfvuilactie in en rond de school. Je kan prikstokken en zakken laten leveren door Incovo of uitlenen via de milieudienst van je gemeente.

Fostplus vorming voor kleuters en 1ste graad lagere school: Viesvuilland

De prinses van Viesvuilland vraagt de kinderen mee te helpen om haar
land terug schoon te maken en het afvalprobleem samen met haar op te
lossen.
Vraag je Viesvuilland vorming aan
Aanvullend op het bezoek van de prinses van Viesvuilland raden we aan om de afvalwagen op school te boeken. Neem contact op met communicatie@incovo.be.

Fostplus vorming voor 3e graad lagere school: Leren Afval Beheren Op School

Met Leren Afval Beheren Op school (LABO) maken leerlingen uit de hogere graden van het basisonderwijs kennis met de facetten van het sorteerproces. Vraag je LABO vorming aan.