De asbestpakketten om asbest aan huis te laten ophalen, kunnen vanaf dinsdag 14 juli terug aangekocht worden op het recyclagepark. Ook de ophalingen aan huis starten dan terug.

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die kanker kan veroorzaken. Asbestvezels komen vrij door beschadiging. Die vezels zijn zo fijn dat ze door de lucht blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden. 

Om die reden voert Incovo strengere veiligheidsnormen in rond de aanvoer van asbesthoudende materialen naar het recyclagepark.
Tegelijk wordt er ook een dienstverlening aangeboden waarmee je tegen een lage prijs asbestplaten veilig aan huis kan laten afhalen.

Asbestmateriaal verplicht inpakken bij aanvoer op het recyclagepark.


Zowel bij het transport naar het recyclagepark als bij het plaatsen in de container kunnen er heel wat asbestvezels vrijkomen. Gezien de hoge risico's van asbeststof is dit niet langer verantwoord voor inwoners van de gemeente en voor de omwonenden en andere bezoekers op het park.
Om die reden wordt het verplicht om asbesthoudend materiaal veilig te verpakken vooraleer u dit naar het recyclagepark aanvoert. Het verpakken van asbesthoudend materiaal kan best in doorzichtige bouwfolie, die je in elke doe-het-zelf-zaak kan kopen. Met tape kan je de folie op maat dichtplakken.  Het verspreiden van asbeststof in de gemeente en op het recyclagepark wordt zo tot een minimum beperkt.
De aanvoer van asbesthoudend materiaal naar de recyclageparken blijft wel gratis!


Ophaling aan huis in platenzakken.


Naast de aanvoer op het recyclagepark, voert Incovo ook de mogelijkheid in om asbestplaten veilig aan huis te laten ophalen tegen een minimale kost.

Hoe ga je te werk? 
  • download hier het aanmeldingsformulier of vraag je formulier op het recyclagepark (opgelet: dit aanmeldingsformulier moet ingevuld worden om de asbestplaatzak te kunnen aankopen)
  • ga naar het recyclagepark en koop er de speciale asbestplaatzak (30€). Hierbij krijg je ook een gratis beschermingspak, handschoenen en masker. Download hier de handleiding over zelf asbestplaten veilig verwijderen
  • vul onderstaand formulier in om je afspraak vast te leggen (dit is ook inbegrepen in de 30€). Doe dit voor maandagmiddag. Ophalingen gebeuren altijd op woensdag, ten vroegste 9 dagen na de aankoop van de zak op het recyclagepark
  • bied je plaatzak tijdig aan voor ophaling
Wat kan wel?
  • asbesthoudende golfplaten
  • maximale oppervlakte van 50 m² (+/- 20 platen, +/- 500 à 600 kg)
  • alleen voor particulieren
  • maximum 2 asbestplaatzakken per adres
Wat kan niet?
  • asbestleien, gewone golfplaten en andere asbesttoepassingen worden niet meegenomen


Asbest ophalen

Samen voor minder afval

Er is heel wat dat je kan doen om minder afval te produceren.
Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!