Op 19 juni vindt de jaarlijkse openbare algemene vergadering van Incovo plaats. Door de sanitaire maatregelen als gevolg van de Corona epidemie, zullen de vergaderingen deze keer niet openbaar, maar uitzonderlijk  digitaal plaatsvinden. Het openbaar karakter van de vergaderingen blijft wel gewaarborgd. Wie dit wenst kan via het secretariaat de elektronische link aanvragen om deze vergadering te volgen.