In Corona-tijden voerden we een reservatiesysteem in voor een bezoek aan het recyclagepark. Zowel bezoekers als personeelsleden zijn hierover erg tevreden. Door het spreiden van de bezoekers zijn de wachtrijen verdwenen en kan elke inwoner optimaal geholpen worden, Omdat niet elke inwoner gemakkelijk een reservatie maakt per computer, voerde Incovo in juli toch een dag zonder reservatie in.

We kregen toch een aantal telefoons van inwoners die liever niet op afspraak komen, om verschillende redenen. Daarom maakten we van de woensdagen de afspraken-vrije dag. Ook op de dagen zonder reservatie blijven de Corona-beperkingen behouden. Zo zijn er slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd op het park toegelaten, zodat iedereen op veilige afstand van elkaar kan blijven. Daardoor merken we dat er vooral rond de middag, bij de opening van het recyclagepark, lange wachtrijen ontstaan. Zo lang dat de auto’s aanschuiven op de openbare weg, en dat zorgt natuurlijk voor hinder in de omgeving.

Wachttijden kunnen oplopen tot meer dan een uur. Wie slim is, kiest er dus voor om zoveel mogelijk toch te reserveren voor een bezoek aan het recyclagepark. Reserveren kan via de link op de website van Incovo. Kies je toch voor een bezoek zonder reservatie op woensdag, dan kan je best in de late namiddag gaan. De eerste uren is de kans op langere wachttijden groot.