Incovo is geen gewoon afvalbedrijf, maar een intercommunale. Als intercommunale zijn we volledig eigendom van de gemeenten en de inwoners. Winst maken is uiteraard uitgesloten, de intercommunale moet enkel zorgen voor een zo goed mogelijke dienstverlening en een zuiver leefmilieu.

Wat de intercommunale doet wordt vastgelegd door de gemeenten en door inwoners. Inwoners kiezen elke zes jaar nieuwe gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden met kennis of interesse voor afval, leefmilieu of dienstverlening worden afgevaardigd naar Incovo. Deze bestuurders leggen samen met de Incovo-medewerkers de grote lijnen vast van het afvalbeleid.
Natuurlijk vindt ook zeer regelmatig overleg plaats met de milieu-ambtenaren, schepenen of burgemeesters van de gemeenten. Via de vele contacten tussen Incovo en de inwoners (tijdens bezoeken, op scholen of bij verenigingen, bij opvolging van klachten of op het recyclagepark) krijgt ook de mening van de inwoner een belangrijke rol.

Incovo vroeg in de voorbije maanden naar de mening van bestuurders, schepenen en ambtenaren rond de toekomstplannen van Incovo. Wat moet volgens hen bij Incovo vanaf 2018 bovenaan de agenda staan? De resultaten hiervan waren erg duidelijk. Stipte en klantvriendelijke dienstverlening dichtbij de burgers, blijvende inspanningen rond communicatie over afval, sensibilisering rond afvalvermindering en sorteren, en verhoogde inspanningen rond zwerfvuil en sluikstort worden de aandachtspunten in de komende jaren.

Incovo wil de mening van bestuurders en ambtenaren heel graag aanvullen met ideeën, meningen en suggesties van inwoners. Hoe denk jij dat het afvalbeheer naar de toekomst nog kan worden verbeterd? Welke aanpassingen moeten overwogen worden? Welke ideeën uitgetest? Wat is de prioriteit voor Incovo in de komende jaren? Stuur een mail naar communicatie@incovo.be en we nemen jouw idee mee. We houden je zeker op de hoogte, eventueel nodigen we je uit voor verder overleg.

Alle ideeën en suggesties zullen uiteindelijk na de verkiezingen aan het nieuwe bestuur worden voorgelegd, die het nieuwe beleid zal vastleggen.