Vanaf januari verandert Incovo de benaming ‘groot vuil’ in ‘groot restafval’. Er bestaan immers nog veel misverstanden rond wat wel en niet in de groot vuil/restafvalcontainer mag.

Restafval is het afval dat moet verbrand worden. Dat kan dus gaan om zowel kleinere als grotere stukken, bestaand uit materiaal dat niet kan gerecycleerd worden. Voorwerpen uit hout, metaal, harde plastics, textiel of steen zijn normaal gezien recycleerbaar en vallen dus niet onder restafval. Typisch groot restafval zijn matrassen of oude zetels. Ook grote hoeveelheden behangpapier of isolatiemateriaal kan je in die container kwijt.

Klein niet-recycleerbaar materiaal mag in de bruine restafvalzak. Op het recyclagepark is er geen vergunning om afval dat in de restafvalzak hoort, daar in te zamelen. Voortaan mag je bij het groot restafval dus geen kartonnen dozen of zakken met kleinere stukjes afval meer achterlaten.

Mijn ophaalkalender