De Corona-epidemie en lockdown zal mogelijk ook gevolgen hebben op de dienstverlening rond afval. Tot nader order gaan alle afvalophalingen door en blijven ook de recyclageparken open!

Wij vragen inwoners om nog meer dan anders respect te tonen voor het werk van de ophaler. Wij dringen erop aan om niet noodzakelijke bezoeken aan de recyclageparken uit te stellen.

Het is mogelijk dat er in noodgevallen in de dienstverlening door Incovo wordt geschrapt. Wij trachten dit zo veel als mogelijk te vermijden. Om op de hoogte te blijven van noodmaatregelen, vragen we inwoners om de facebookpagina van Incovo te volgen, of zich via de website in te schrijven op de elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen zullen ook altijd worden gepubliceerd op de Incovo-website en de gemeentelijke informatiekanalen.

De balie van Incovo wordt gesloten. Wij vragen inwoners om ook de telefonische en mail infolijnen van Incovo zo veel als mogelijk te ontlasten en de informatie op te zoeken op de website en facebookpagina.