De recyclageparken worden slachtoffer van hun eigen succes. Het aantal bezoekers en de hoeveelheid stijgt ieder jaar opnieuw. Incovo wil voor de 'gewone' inwoners met kleine hoeveelheden afval een zo goed mogelijke dienstverlening blijven garanderen. Ook de veiligheid op het recyclagepark moet op elk ogenblik gegarandeerd worden.

Met onze recyclageparken willen we jullie lokale buurtwinkel voor de kleinere of occasionele hoeveelheden afval zijn. Ook de OVAM vraagt ons om klanten die regelmatig met grotere hoeveelheden afval komen door te verwijzen naar private afvalbedrijven.

Wat verandert er nu concreet vanaf 1 oktober?

- Voertuigen of aanhangwagens met een laadruimte groter dan 2,5 meter zijn niet langer toegelaten (behalve bij aanvoer van asbestplaten of bij betaling per stuk van groot vuil). Een eenmalige uitzondering op deze regel is mogelijk na voorafgaande aanvraag (minimaal 2 werkdagen) via de website.

Opgelet: voor de laadruimtes tot 2,5 meter geldt nog steeds dat de categorie en het tarief bepaald worden door de laadruimte die je creëert in je wagen. Je kan je laadruimte verkleinen door een plank te plaatsen.

- Wie grote hoeveelheden (categorie 3) groot vuil aanbrengt, dient een registratieformulier in te vullen.

- Aanhangwagens mogen omwille van de veiligheid niet hoger dan 1 meter gestapeld worden.

- Kleine stukjes afval die in een gewone afvalzak kunnen, horen niet bij groot vuil op het recyclagepark (uitzondering: afval van bouwwerken zoals isolatie of behangpapier)

- Sorteer je afval op voorhand. Ook wie betaalt moet steeds alle recycleerbare materialen in de juiste container achterlaten.


Ben je geïnteresseerd in de visie achter deze regels en afspraken? Klik dan hier.

Mijn ophaalkalender