Elke dag opnieuw trotseren de afvalophalers weer en wind om ons afval aan huis op te halen. Uit een steekproef blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers. Dat kan een voertuig zijn dat de ophaler de pas afsnijdt, het kan gaan om bumperkleven, onophoudelijk getoeter, of intimiderende gebaren. Voor de recyclageparkwachters gelden gelijkaardige risico’s. Hun vraag om afvalstoffen te sorteren, valt niet bij elke bezoeker in goede aarde.

Daarom slaan Interafval en alle andere afvalintercommunales de handen in elkaar om hun personeel in de bloemetjes te zetten. En iedereen kan zijn steentje bijdragen: bind een rode strik rond je afvalzak om je respect te tonen, of laat je kinderen een tekening maken om achter het raam te hangen. Kamagurka gaf alvast het goede voorbeeld. Haal je blanco ‘gelukzak’exemplaar in het reyclagepark of gemeentehuis, of download het hier, en kleur de tekening in. Hang die achter je raam of geef ze aan de recylageparkwachter.

Toon je sympathie ook op de sociale media: deel een foto van je tekening of rode strik met #houhetnet en vergeet zeker ook Incovo niet te taggen.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender