In de derde week van september organiseren het Vlaamse gewest en de Mooimakers de week van de handhaving tegen zwerfvuil en sluikstorten. Er wordt extra aandacht besteed aan het weggooien van afval uit de wagen.

De bermen van gewestwegen, afritten of alle andere filegevoelige plaatsen zien er soms uit als storten. Peuken, blikjes, zakdoeken, flesjes, wikkels: sommige chauffeurs kennen weinig schaamte. Vaak zijn de vervuilers mensen die niet in de gemeente wonen maar er met de wagen door rijden op weg naar het werk. De grote inspanningen van de gemeentediensten en de tientallen zwerfvuilvrijwilligers om de gemeente schoon te houden worden hiermee teniet gedaan.

De Incovo-gemeenten liggen allemaal in de omgeving van verkeersknooppunten. Daardoor is de problematiek er groter dan elders. Dertig controleurs zullen in de week van de handhaving allemaal een extra oogje in het zeil houden terwijl ze in de wagen naar het werk rijden of dienstverplaatsingen doen. Enkele controleurs zullen gedurende verschillende dagen fulltime controles uitoefenen. Het gaat zowel om medewerkers van de intercommunales, ambtenaren van gemeentediensten als om politie-agenten.

Wie betrapt wordt op het weggooien van afval, is zeker van een GAS-boete van minimaal 50 euro. 

Mijn ophaalkalender