Afvalophaling scholen

Scholen huren rolcontainers bij Incovo en kunnen bij Incovo terecht voor extra dienstverlening. Samen gaan we voor minder afval! Leer je leerlingen over sorteren en afvalpreventie met behulp van gratis vormingen, lespakketten en andere lesmaterialen.

Rolcontainers voor scholen

Iedere school kan gratis rolcontainers krijgen voor pmd, en voor papier en karton. Scholen die dit wensen kunnen ook een jaarabonnement voor de lediging van restafval en gft-containers aanvragen. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de gewone zakken van Incovo voor restafval en gft.

Hoe biedt je school papier en karton aan?

Papier en karton wordt volgens de ophaalkalender gratis opgehaald in een gele papiercontainer van 1100 liter. Ben je van plan om het archief op te kuisen en geraakt het niet in de papiercontainer? Incovo kan gratis op afspraak langskomen om het papier op te halen. Een school vanaf 800 leerlingen kan een tweede papiercontainer aanvragen. Per klas kan een school een gele papiermand aanvragen.

Hoe biedt je school pmd aan?

Pmd wordt volgens de ophaalkalender gratis opgehaald in blauwe pmd-zakken van 120 liter. Deze zakken passen in de pmd- containers van 120 liter van Incovo en zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente voor gemeentescholen. Niet-gemeentescholen krijgen de zakken gratis door Incovo geleverd. Contacteer hiervoor Incovo op info@incovo.be of 02 255 94 70. De pmd-containers van 120l. zijn nu ook beschikbaar met inwerpopening.

Hoeveel betaalt je school voor restafval?

Hoeveel je school betaalt, hangt af van de grootte van de container en het aantal ledigingen per jaar. Je kiest tussen 240, 360 of 1100 liter en tussen 52 of 41 ledigingen. Als je kiest voor 52 ledigingen, maakt Incovo je container wekelijks leeg. Als je kiest voor 41 ledigingen, maakt Incovo je container wekelijks leeg, behalve tijdens kerst-, paas- en zomervakantie (de eerste en de laatste week van de zomervakantie plaats je je container nog buiten).

Soort container

Aantal liter

Aantal ophalingen

Prijs

Zwarte restafval

240 l.

41

396,47 euro (excl. btw)

Zwarte restafval

240 l.

52 (wekelijks)

502,84 euro (excl. btw)

Zwarte restafval

360 l.

41

508,40 euro (excl. btw)

Zwarte restafval

360 l.

52 (wekelijks)

644,80 euro (excl. btw)

Zwarte restafval

1100 l.

41

1278,79 euro (excl. btw)

Grijze restafval

1100 l.

52 (wekelijks)

1621,88 euro (excl. btw)

Container stuk?

Is je container stuk?
Contacteer Incovo op info@incovo.be of 02 255 94 70

Wil je school containers voor pmd, restafval of papier en karton bestellen?
Contacteer Incovo op info@incovo.be of 02 255 94 70

Hoeveel betaalt je school voor gft?

Gft wordt volgens de ophaalkalender tegen betaling opgehaald in een gft-container. Heeft je school weinig gft? Je school kan ook kiezen voor het gebruik van reguliere gft-zakken van Incovo of een compostvat. Heeft je school veel gft? Je krijgt 35% op een tweede gft-container.

Hoeveel je school betaalt, hangt af van de grootte van de container en het aantal ledigingen per jaar. Je kiest tussen 240 of 360 liter en tussen 52 of 41 ledigingen.

  • Als je kiest voor 52 ledigingen, maakt Incovo je container wekelijks leeg op de dag van de gft-ophaling volgens de ophaalkalender.
  • Als je kiest voor 41 ledigingen, maakt Incovo je container wekelijks leeg behalve in de paas-, kerst- of zomervakantie (de eerste en laatste week van de zomervakantie wordt je container nog geledigd).

Soort container

Aantal liter

Aantal ophalingen

Prijs

Groene gft-container

240 l.

41

€ 201,31

Groene gft-container

240 l.

52 (wekelijks)

€ 255,32

Groene gft-container

360 l.

41

€ 227,14

Groene gft-container

360 l.

52 (wekelijks)

€ 288,08

Container stuk?

Is je container stuk?

Wil je een tuincontainer bestellen?
Contacteer Incovo op info@incovo.be of 02 255 94 70

Een compostvat op school?

Composteer je gft op school! Het is niet alleen kosteloos en milieuvriendelijk maar ook interessant voor de leerlingen. Meer informatie bij de milieudienst van je gemeente.

Recyclageparken voor scholen

Scholen kunnen op het recyclagepark terecht met afval gelijkaardig aan huishoudelijk afval. Voor bedrijfsafval en grote hoeveelheden afval kan je terecht bij commerciële afvalbedrijven. Voor scholen gelden dezelfde tarieven en afspraken als inwoners.