Is glas steeds milieuvriendelijker dan plastic?

Het antwoord is duidelijk neen. Herbruikbare flessen met statiegeld zijn wel op en top milieuvriendelijk. Wie dus milieuvriendelijk frisdrank, mineraal water, bier of wijn wil drinken, kiest best voor de fles met statiegeld.

Wegwerpglas is daarentegen vanuit milieustandpunt de slechtste keuze. Om glas te kunnen recycleren, moet het tot zeer hoge temperatuur verwarmd worden. Dat vraagt zeer veel energie. Bovendien weegt glas erg zwaar, wat ook het energiegebruik voor het transport doet oplopen.
Metalen blikjes, brikverpakkingen en plastic flessen wegen minder en/of zijn gemakkelijker te recycleren. Zij zijn vanuit milieustandpunt een betere keuze dan wegwerpglas.

Naar boven

Wat moet ik met lampen?

Gewone gloeilampen mogen naar het recyclagepark gebracht worden.
Wie zuinig met energie omgaat, kiest voor spaarlampen of TL-lampen. Deze lampen verbruiken niet enkel minder elektriciteit, ze gaan ook veel langer mee.
Met kapotte spaarlampen of TL-lampen kan je eveneens gratis terecht op het recyclagepark. Van daar gaan ze naar gespecialiseerde fabrieken waar de zeer kleine hoeveelheden kwik en andere zware metalen uit de lampen verwijderd worden.

Naar boven

Wat met dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken van bokalen en flessen?

Metalen dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken horen allemaal in de blauwe zak. Bij de sortering van PMD wordt het metaal met een reuzemagneet uit het andere afval gehaald, en nadien gesmolten voor gebruik in nieuwe toepassingen.
Metalen deksels van glazen bokalen gooi je dus best niet bij het glasafval. Eenmaal het glas gebroken, is het moeilijk om de laatste scherven van het deksel weg te krijgen. Metalen schroefdoppen van drankverpakkingen gooi je best los in de blauwe zak. Enkel dan kan de magneet het dopje opvissen.

Naar boven

Horen alle spuitbussen bij gevaarlijk afval?

Zeker niet. Alle metalen spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom, …) en cosmetica (haarlak, deo, …) mogen mee in de PMD-zak.

Spuitbussen met verf, smeerolie of andere technische producten horen wel bij het gevaarlijk afval. Dit kan allemaal gratis worden ingeleverd op het recyclagepark.

Naar boven

Mogen vlees en vis in de GFT-bak?

Sinds 2019 mogen vlees- en visresten in de GFT-zak. Enkel beenderen, graten en schelpen horen er niet in thuis. 

Vlees- en visresten zijn lange tijd verboden geweest in de GFT-zak door enkele voedselcrisissen. 

Naar boven

Waar moet ik dan met beenderen heen ?

Botjes en schelpen mogen gewoon in de bruine restafvalzak. Wie maden (kleine witte wormpjes) of vliegen wil vermijden, stopt het vleesafval best in een goed dichtgeknoopt, apart zakje. Zo kan je ook vermijden dat poezen of vossen nadien de zakken komen openkrabben.

Naar boven

Waarom mogen er geen yoghurtpotjes en margarineschaaltjes in de blauwe zak?

De sorteerregels voor PMD worden opgesteld door Fost Plus, een organisme voor recyclage opgericht door voedselproducenten en distributiebedrijven. Vanuit de wetgeving worden aan Fost Plus bepaalde recyclagepercentages van verpakkingen opgelegd. Fost Plus heeft bijgevolg geen verplichting om alle verpakkingen te recycleren.
Fost Plus kiest bijgevolg voor verpakkingen die eenvoudig kunnen worden gerecycleerd (bv drankverpakkingen). Deze wil Fost Plus in de blauwe zak. Andere moeilijk recycleerbare verpakkingen (yoghurtpotjes) laat men liever bij het restafval.
Ook gemeenten en intercommunales zijn voorstander van eenvoudiger sorteerregels voor verpakkingen, maar tot nog toe houdt Fost Plus het been stijf.

Naar boven

Kan ik oude spulletjes gratis laten ophalen door het kringloopcentrum?

Sinds lange tijd is de inzameling van grof vuil op het recyclagepark betalend. Redenen te meer om beroep te doen op het kringloopcentrum dat gratis oude, herbruikbare spulletjes bij je thuis ophaalt.

Welke goederen worden precies ingezameld? Het belangrijkse is natuurlijk de herbruikbaarheid van de goederen. Iemand anders moet ze nog kunnen gebruiken; ze mogen niet beschadigd of totaal versleten zijn. We denken aan meubels, kleding, fietsen, speelgoed, boeken, huisraad … . Goederen die niet verkoopbaar zijn, zoals bijvoorbeeld videocassetes, horen niet thuis bij de kringwinkel. Zowel particulieren als bedrijven kunnen op het kringloopcentrum beroep doen.

Als je goederen laat ophalen, vraagt het Kringloopcentrum dat ze gedemonteerd klaar staan op de benedenverdieping en dat je kleine zaken zoals huisraad goed verpakt. Daarnaast zijn er de elektrische en elektronische apparaten. Die toestellen zamelt het kringloopcentrum altijd in, ook als ze stuk zijn.

Binnen de intercommunale Incovo wordt samengewerkt met het kringloopcentrum Televil uit Vilvoorde en Ecoso uit Willebroek. In Machelen, Vilvoorde, Zemst en Meise contacteer je best Televil, in Londerzeel contacteer je Ecoso.

Naar boven

Waarom moet er steeds meer betaald worden voor de ophaling van afval?

Binnen de gemeenten van de intercommunale Incovo wordt jaarlijks miljoenen kilogram afval ingezameld. Een kwart hiervan loopt via de recyclageparken, al het overige wordt huis aan huis opgehaald met gespecialiseerde vrachtwagens en personeel. De totale kost van deze dienstverlening bedraagt ongeveer 6.5 miljoen euro. Deze kost is de laatste jaren sterk gestegen doordat de milieu-eisen die worden gesteld aan de verwerkingsinstallaties (om. verbrandingsovens) steeds hoger worden.

Bij gas, water en electriciteit draait ieder volledig op voor het eigen gebruik. Wie veel verbruikt moet bijgevolg veel meer betalen dan een zuinig iemand. Bij afval was dit tot voor kort nog niet het geval. Via de afvalbelasting of de gewone belastinginkomsten betaalde iedereen evenveel. Wie heel veel afval produceerde of misbruik maakte van het systeem betaalde dus geen euro minder dan wie goed sorteerde of composteerde. Een onrechtvaardig systeem dat ook misbruiken en afvaltoerisme in de hand werkte!

Om die reden wordt in haast alle gemeenten in onze regio langzaam overgeschakeld naar een systeem waarbij betaald wordt afhankelijk van de hoeveelheid of volume afval. Dit gebeurt via een betalende zak, DIFTAR-tickets, … Deze evolutie zal zich steeds meer doorzetten waardoor de betekenis van de algemene afvalbelastingen steeds kleiner zal worden.

Naar boven

Hoe ziet Incovo en het afvalbeleid er morgen uit?

Incovo wordt bestuurd door het directiecomité en de Raad van Bestuur. Zij bepalen de toekomst van Incovo.
De OVAM (Vlaamse milieuadministratie verantwoordelijk voor afval) zet de krijtlijnen uit waarbinnen Incovo opereert. Interafval fungeert als spreekbuis van de Vlaamse steden en gemeenten voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid en probeert de de stem van de lokale besturen luider en eensgezinder laten klinken.

Het uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval werd opgesteld door de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector en zet de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor 2016-2022.

Naar boven

Hoe pakt Incovo zwerfvuil aan?

Het probleem van zwerfvuil, afval dat door onachtzame voorbijgangers in de omgeving wordt gegooid, wordt aangepakt door je gemeente. Voor meer informatie hierover neem je best contact op met de milieudienst van je gemeente. Indien je zelf een handje wilt helpen om je buurt proper te houden, kan je zwerfvuilvrijwilliger worden. Je krijgt gratis zakken, handschoenen en prikker van je gemeente. Incovo ruimt de met zwerfvuil gevulde zakken op van Meise, Londerzeel, Machelen en Zemst. Deze zakken kan je melden via het zwerfvuilformulier.

Naar boven

Hoe pakt Incovo sluikstort aan?

Incovo probeert het probleem van sluikstort, doelbewust gedumpt afval, zo goed als mogelijk tegen te gaan. Via het sluikstortformulier kan je een melding doen van een sluikstort. Elke dag is er iemand voltijds bezig met sluikstorten op te ruimen. Dat stelt Incovo in staat om de gemeenten snel en doeltreffend proper te houden.

Dankzij de aankoop van een mobiele camera proberen we daders op heterdaad te betrappen. Deze betalen een GAS-boete tot 350 euro + de opruimkost. Was je zelf getuige van een sluikstort? Neem contact op met de politie van jouw gemeente.

Naar boven

Help mijn Incovo-zak is gescheurd! Wat nu?

Is je bruine, blauwe of witte zak gescheurd? Geen probleem. Indien je de scheur dichtplakt, haalt Incovo deze gewoon mee. Indien de scheur niet herstelbaar is, kan je je zak kostenloos inwisselen op de hoofdzetel van Incovo, C. Buyssestraat 5, 1800 Vilvoorde. Indien het gaat om een productiefout en je hele rol zakken onbruikbaar is, kan je hiervoor op de hoofdzetel van Incovo of in de handelszaak waar je de zak aankocht terecht.

Naar boven

Mijn gft-zakken scheuren. Wat nu?

De gft-zakken van Incovo zijn beperkt bruikbaar aangezien ze gemaakt zijn uit biologisch afbreekbaar materiaal.
Daarom is het belangrijk dat je ze op een correcte manier bewaart:

 • Bewaar de rol gft-zakken in de daarvoor bestemde hoes.
 • Bewaar de rol gft-zakken en de gevulde gft-zakken op een droge, koele plaats (niet in de zon).
 • Laat je gft-zak bij warm weer wekelijks ophalen.
 • Gebruik het gratis gft-emmertje, verkrijgbaar op het recyclagepark, om de zak in te plaatsen.

Scheurt je met gras gevulde gft-zak?
Heb je je gras gemaaid? Gebruik voorlopig een niet-composteerbare plastic zak om het grasafval in te bewaren. Als je het vochtige gras bewaart in witte gft-zakken, zeker wanneer het warm is en je de gevulde zakken in de zon plaatst, beginnen de zakken te ontbinden. Daarom plaats je het gras best pas de dag voor ophaling in de reguliere gft-zak van Incovo.

Naar boven

Mogen plastic flessen en flacons worden platgedrukt? Mogen plastic doppen in een PMD-zak? Moeten verpakkingen volledig uitgespoeld worden?

Mogen plastic flessen en flacons worden platgedrukt?
Ja dat mag. Door de verpakkingen plat te drukken en de plastic dop er daarna weer op te schroeven, kan er meer PMD in je blauwe zak.

Mogen plastic doppen in de PMD-zak?
Ja, maar alleen als je die op een (platgedrukte) plastic fles hebt geschroefd. Stop ze nooit apart in de blauwe zak want ze zijn te klein om uit te sorteren. Daardoor zouden ze bij het residu belanden (residu is wat er niet thuishoort in de PMD-zak).

Moeten verpakkingen volledig uitgespoeld worden?
Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn. Wanneer je het product volledig hebt opgebruikt, kan je de verpakkingen sorteren zonder dat je ze nog verder hoeft te reinigen.

Naar boven

Waarom mag ik geen flessen of flacons vastmaken aan de buitenkant van de blauwe zak?

Bij het binnenkomen in het sorteercentrum worden de blauwe plastic zakken automatisch geopend en als afzonderlijke fractie uitgesorteerd. Verpakkingen die aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt, worden samen met de zakken meegenomen en komen daardoor in de verkeerde stroom terecht.

Naar boven

Wat als mijn blauwe PMD-zak geweigerd wordt met een rode sticker?

De ophalers krijgen de specifieke opdracht om de aangeboden PMD-zakken visueel te controleren. Wanneer ze afval bevatten dat er niet in thuishoort, nemen ze die niet mee. De ophalers kleven in dat geval een rode weigeringssticker op de zak. Je moet de fout gesorteerde voorwerpen dan uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren, en de PMD-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten plaatsen. Voor papier-karton bestaat een gelijkaardige procedure. Wie de geweigerde zak niet terug binnenhaalt, riskeert een boete voor sluikstorten. Raadpleeg de sorteerregels voor PMD om te weten te komen wat je fout hebt gedaan.

Naar boven

Mag aluminiumfolie in de PMD-zak?

Neen, aluminiumfolie mag niet in de blauwe zak. Folie is immers zo dun dat het in de smeltoven niet smelt, maar verbrandt. Aluminiumschaaltjes en -bakjes (van bijvoorbeeld lasagne) mogen wél in de PMD-zak

Naar boven

Hoe laat komt de ophaalwagen bij me langs?

De ophaalwagens van Incovo starten de ophaalrondes vanaf 7u45 ‘s ochtends. Op drukke plaatsen kunnen ze op die manier de files even voor zijn. Om zeker te zijn van ophaling, dien je je afval voor dit uur buiten te plaatsen. De volgorde waarin de straten worden bediend ligt niet vast. De chauffeur kan hierin wijzigingen aanbrengen in functie van wegenwerken, files, … Op drukke dagen kunnen ophaalrondes tot na 15 uur duren.

Naar boven

Het afval werd niet meegenomen. Wat nu?

1) Kijk op de ophaalkalender of het wel een dag van ophaling was.
Wegens feestdagen valt de ophaling niet altijd op dezelfde weekdag.

2) Kijk of er geen sticker op de zak/doos of hanger aan de container hangt met een mededeling.
Ophalers kunnen af en toe het afval niet meenemen omwille van fouten in de sortering of omwille van veiligheidsredenen (bv glas in een kartonnen doos of te hoog gewicht).

3) In het geval dat geen van bovenstaande opties gelden, is er waarschijnlijk iets misgelopen bij de ophaling.
Incovo beschikt over een track-en-trace systeem waarmee we na kunnen gaan of de ophaalwagen in je straat is langsgeweest en wanneer dit gebeurde. We kunnen zo snel zien of er iets mis is gelopen. Bij een volgende ophaalbeurt wordt je adres zeker niet vergeten. Wanneer een gedeelte van een straat niet werd opgehaald, zorgen we op de eerstvolgende werkdag voor een oplossing.

Naar boven

Wat gebeurt er met de afvalophaling als het zwaar heeft gesneeuwd?

Onze ploegen halen afval op bij regenval, hitte of vrieskou. Veilige werkomstandigheden en het vermijden van ongevallen zijn niettemin erg belangrijk. Bij sneeuwval en gladde wegen zullen de ploegen de straten ophalen waar de vrachtwagen zonder al te veel gevaar in kan. Je kan de ploegen in deze moeilijke dagen helpen door de zakken en containers goed bereikbaar op te stellen. Maak waar mogelijk de voetpaden sneeuwvrij voor de ophalers. In smalle of moeilijk bereikbare straatjes is het aangewezen om het afval aan de hoek van de straat aan te bieden.

Naar boven

Er komen wegenwerken in de straat. Zal het afval nog opgehaald worden?

Wij trachten steeds zo goed als mogelijk afspraken hierrond te maken met de gemeente en de aannemer. Heel vaak krijgt de aannemer reeds in het bestek van de werken de opdracht om het afval zelf tot buiten de werfzone te brengen. Bij hele kleine werven vragen we soms aan inwoners om zelf het afval aan het uiteinde van de werfzone te plaatsen.

Naar boven

Mijn huisvuilzakken worden open gebeten door katten, vossen of eksters. Hoe voorkom ik dit?

Dit probleem doet zich inderdaad steeds meer voor. Vooral vossen komen meer in de wijken en hebben het dikwijls op de afvalzakken gemunt. Kleine trucjes kunnen soms helpen. Zo is het aan te raden om voedingsresten, zeker vlees en vis extra te verpakken zodat de dieren dit niet kunnen ruiken. Zakken worden bij voorkeur ‘s ochtends vroeg aangeboden eerder dan ze de avond voordien aan te bieden. Vaak helpen ook deze trucs niet en worden de zakken keer op keer opengebeten. In dat geval is het best om de zakken aan te bieden in een afgesloten vuilnisemmer met Incovo-sticker. Een dergelijke sticker kan je gratis bij Incovo krijgen. Voor alle duidelijkheid: onze ophalers dienen steeds alle afval op te ruimen dat bij het laden op de grond belandt. Afval dat voor het ophalen reeds op de grond lag (omwille van dieren of de wind), moet door de inwoners zelf worden opgeruimd.

Naar boven

Het huis van mijn moeder moet opgeruimd worden, maar ik zelf woon niet langer in de gemeente. Kan ik nog terecht op het recyclagepark?

Jazeker. Het volstaat om dit probleem even te melden, dan krijg je een tijdelijke toelating. Hierop vermeldt Incovo dan wie er tijdelijk toelating krijgt tot het recyclagepark, met welke wagen en voor welke afvalstoffen.

Naar boven

Kan ik met grond terecht op het recyclagepark?

Neen, grond wordt niet aanvaard op de recyclageparken van Incovo. Grond is niet echt een afvalstof en wordt om die reden niet aanvaard op het recylagepark. Het kan immers onder normale omstandigheden perfect hergebruikt worden. Nochtans zijn transport en hergebruik van grond in Vlaanderen aan strenge regels onderworpen. Deze regels hebben als doel de verspreiding van vervuilde grond te voorkomen.De meest voorkomende vervuilingsbronnen van grond zijn zware metalen (dikwijls van industriële oorsprong) en oliederivaten (lekkende strookolietanks, voertuigen, machines,...).Wie grote hoeveelheden grond afvoert, is verplicht om deze volledig te analyseren vooraleer ze elders hergebruikt kunnen worden. Worden er toch sporen van verontreiniging aangetroffen, dan dient de grond eerst via chemische of biologische processen gezuiverd te worden. Beide zijn erg dure processen. Kleinere hoeveelheden grond mogen wel vrij getransporteerd worden. Let op: als particulier heeft u er alle belang bij om zeker te zijn van de oorsprong van de grond waarmee u bijvoorbeeld delen van uw perceel ophoogt. Wie verontreinigde grond aanvoert, is nadien verantwoordelijk voor de zuivering ervan. Ook de grond die (gemengd met andere materialen) aangevoerd wordt, moet een volledige analyse ondergaan. Daarom is het best om (indien mogelijk) een teveel aan grond te hergebruiken op het eigen perceel of in de onmiddellijke omgeving. Voor de afvoer van grond wordt je steeds doorverwezen naar gespecialiseerde bedrijven voor grondwerken. Meer info.

Naar boven

Mijn gft-zak werd geweigerd. Wat nu?

Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Bekijk de sorteerregels om te weten wat wel en niet bij gft hoort.
In de meerderheid van de gevallen wordt een gft-zak niet meegenomen omdat er kattenzand in de zak zit.
Kattenzand hoort bij restafval.

Naar boven

Waar sorteer ik plastic?

Plastic is een moeilijke afvalsoort om te sorteren. Hieronder tips om een foutloos sorteerparcours af te leggen:
Je kan ook gebruik maken van onze sorteerwijzer.

 • Plastic flessen en flacons horen in de pmd-zak
 • Harde plastics breng je gratis naar het recyclagepark.
  Harde plastics zijn plastics toegepast in grote, harde voorwerpen
  (bv. plastic tuinmeubelen, emmers, wasmanden, plastic bloempotjes, boxen, speelgoed, PVC rolluiken, PVC planchetten, PVC platen (zonder vezels), PVC ramen en deuren...)
 • Zachte folies breng je gratis naar het recyclagepark.
  Zachte folies zijn alle zachte, vormloze en zuivere plastics die niet in contact kwamen met vette voedingsstoffen
  (bv. plastic zakjes, krimpfolie, folie rond tijdschriften, zakken van potgrond of mest,verzamelverpakkingen rond luiers, ...)
 • Andere grote plastic voorwerpen, voorwerpen die gemaakt zijn uit minder courante plastic soorten
  breng je betalend naar het recyclagepark bij groot vuil. Ook PVC laminaat parket breng je betalend naar het recyclagepark bij groot vuil.
  (bv. tuinslang, plastic zwembadjes, ...)
 • Andere kleine plastic verpakkingen en voorwerpen, voorgevormde, soepele plastics, horen bij restafval.
  (bv. plastic vlootjes, potjes, bekers en schaaltjes, Isomo schaaltjes, chipszakjes en andere verpakkingen met een aluminiumachtig uiterlijk, zachte folies waarin vlees-, vis- of zuivelproducten verpakt werden.)

Naar boven

Waarom betaal ik voor groenafval op het recyclagepark?

Incovo wenst met zijn prijsbeleid inwoners aan te moedigen om steeds voor de milieuvriendelijkste afvalverwerking te kiezen. Dit noemt men het DIFTAR-principe (Gedifferentieerd Tarief, 'de vervuiler betaalt'). Voor groenafval is de beste optie kringlooptuinieren. Zo kan je bijvoorbeeld aan een sterk verminderd tarief via je gemeente een compostvat of compostbak aankopen en geeft Incovo een subsidie bij aankoop van een mulchmaaier. Inwoners kunnen ook gebruik maken van de gratis dienstverlening van Incovo die tweemaandelijks gratis een beperkte hoeveelheid snoeihout aan huis komt ophalen.

Naar boven

Kan ik met mijn huisvuil in Incovo-zakken ook op het recyclagepark terecht?

 • Juist gesorteerde PMD-zakken kunnen naar het recyclagepark gebracht worden
 • Restafval, kleine stukken afval die niet gerecycleerd kunnen worden, worden niet aanvaard op het recyclagepark.
  Grote stukken restafval, groot vuil, wordt tegen betaling aanvaard op het recyclagepark.
 • Gft, groente-, fruit en tuinafval, wordt niet aanvaard op het recyclagepark.
  Groenafval, afval dat afkomstig is van de tuin, wordt tegen betaling aanvaard op het recyclagepark.

Naar boven

Mogen mosselschelpen bij gft?

Neen, afval van dierlijke afkomst hoort steeds bij restafval. Mosselschelp bevatten veel kalk en kan je daarom ook gebruiken als meststof in je tuin.

Naar boven

Waarom gooit Incovo mijn gesorteerd afval in dezelfde vuilniswagen?

Incovo maakt gebruik van duo-huisvuilwagens. Zo kan Incovo op een efficiënte manier twee sorteersoorten tegelijkertijd ophalen.

Naar boven

Waarom wordt het gekleurd en wit glas van de glasbol in dezelfde vrachtwagen geledigd?

Incovo makt gebruik van een duo-container glaswagen. Het glas blijft dus netjes gescheiden van elkaar en apart verwerkt tot nieuw glas.

Naar boven

Is er compost of hakselhout beschikbaar op het recyclagepark

Neen, er is geen compost of hakselhout beschikbaar op de recyclageparken van Incovo. Op de website van Vlaco vind je een kaart met een overzicht van producenten waar je compost kan kopen.

Naar boven

Kan ik naar het recyclagepark met een wagen die een laadruimte heeft van meer dan 2,5m?

Neen. Voertuigen met een laadruimte groter dan 2,5 meter zijn niet toegelaten op de recyclageparken van Incovo.

Naar boven

Mag ik naar het recyclagepark met een wagen beletterd met een reclameboodschap?

Ja, een wagen met belettering wordt toegelaten op het recyclagepark. Wel wordt enkel huishoudelijk afval of bedrijfsafval dat gelijkaardig is aan huishoudelijk afval aanvaard op het recyclagepark.

Naar boven

Worden autobanden aanvaard op het recyclagepark?

Neen, autobanden worden niet aanvaard op het recyclagepark van Incovo. Met oude autobanden kan je terecht bij de bandencentrale of garage wanneer je nieuwe banden koopt. De verkopers zijn verplicht deze banden gratis te aanvaarden. Recytyre, het beheersorganisme dat instaat voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht afvalbanden, regelt de afvoer en financiering van de verwerking van de banden.

Naar boven

Worden gasflessen aanvaard op het recyclagepark?

Neen, met gasflessen kan je niet terecht op de recyclageparken van Incovo. Met lege gasflessen kan je terecht bij een handelaar. Deze zijn verplicht de gasflessen gratis te aanvaarden. Een overzicht van handelaars waar je terecht kan voor lege of ongebruikte hervulbare butaan of propaan gasflessen vind je op gasfles.be.

Naar boven

Heeft Incovo ook een roze zak voor gemengde plastics?

Voorlopig niet. Wellicht verandert onze dienstverlening in 2018 en zal er dan ook een inzamelcircuit zijn voor gemengde plastics. In welke vorm is nog niet bekend. Plastic folies kunnen wel reeds kosteloos op het recyclagepark aangeboden worden.

Naar boven

Help, ik heb geen betaalkaart en Incovo aanvaardt geen cash. Hoe betaal ik?

Wie geen betaalkaart heeft, kan de ophaling van groot vuil aan huis en een bezoek aan het recyclagepark betalen met DIFTAR-tickets. Deze zijn te koop bij het secretariaat van Incovo en bij de milieudienst van je gemeente. Om veiligheidsredenen blijven de DIFTAR-tickets slechts één jaar geldig. Deze datum wordt bij verkoop op de tickets gestempeld. Oude tickets zonder datum zijn niet langer geldig en worden niet aanvaard.

Naar boven